Centre d'Estudis del Bages

Adreça Via de Sant Ignasi núm. 40
Codi postal 08241 Població Manresa Comarca Bages
Telèfon 93-8736525 Fax 93-8736525 Mòbil
Correu electrònic cebages@cebages.org Pàgina web http://www.cebages.org
Contacte Horari 9h-14h 15:30h-18h
Nombre de membres 0 Nombre de socis 0
Activitats
Foment i promoció de projectes d'investigació de naturalesa diversa, directament relacionats amb la comarca del Bages des de qualsevol dels àmbits de les Ciències Humanes i Socials: la prehistòria, l'arqueologia, l'art, la història, la geografia i el medi natural, la biologia, el patrimoni, l'arquitectura, el folklore i, la cultura en general, entre d'altres aspectes. Amb la divulgació d'aquests treballs, ja es tracti de mitjans orals, escrits o àudio-visuals, s'incideix en la recuperació del patrimoni i de la memòria històrica, a la vegada que es dinamitza la cultura bagenca. La divulgació de les activitats del CEB també es realitza mitjançant congressos, col.loquis, xerrades, conferències o, visites, entre d'altres aspectes.
Relacions

Monografies

Revistes

  Centres