Associació per a la Salvaguarda del Patrimoni Historicocultural de l'Alguer

Adreça G. Palomba, 15,
Codi postal 07041 Població L'Alguer Comarca L'Alguer
Telèfon 079981320 Fax Mòbil 3391242119
Correu electrònic salvaguardalguer@gmail.com Pàgina web
Contacte Aldo Sari (president) Horari
Nombre de membres 8 Nombre de socis 82
Activitats
L’Associació neix el 1988 i des del 1990 comença a treballar sobretot en el camp lingüístic. Els cursos de llengua de la durada (mínima) de cinc mesos representen la feina institucional de l’Associació. L’Associació per a la Salvaguarda va organitzar fins al 1998 també classes d’alguerès en les escoles mitjanes estatals amb ‘professors d’alguerès volontaris’ que treballaven al costat de professors titulars en les hores extracurriculars i cursos de reciclatge per mestres i professors (des del 1998 fins al 2008), per a fomentar l’ús de la llengua i per a aprofundir els coneixements sobre la cultura local. Amb socis i simpatitzants va crear la Coral Francesc Manunta que des del 1993 al 2012 va cantar en una de les dues misses en alguerès que s’oficiaven a l’Alguer. A més organitza seminaris de literatura popular, tallers de lectura/escriptura i actes públics. Entre els tallers destaca el de teatre llegit, pensat per a involucrar ciutadans corrents de l’Alguer en el treball de recuperació lingüïstica, ciutadans que actuen com a actors no professionals en peces teatrals escrites i dirigides per Guido Sari. D’aquest taller va néixer el Teatre de Veus que va presentar al públic unes quantes comèdies en català de l’Alguer.
Relacions

  Centres