CELLIT Centro de Estudios Literanos / Centre d’Estudis Lliterans

Adreça c. Lérida, 2 (Edificio Comarca), planta 1
Codi postal 22550 Població TAMARIT DE LLITERA Comarca Llitera
Telèfon 974 422 880 Fax Mòbil
Correu electrònic info@cellit.es Pàgina web http://cellit.es
Contacte Horari
Nombre de membres 0 Nombre de socis 90
Activitats
Els nostres objectius són l'estudi de la comarca de la Llitera; la revaloració del seu patrimoni natural, històric i cultural; i la difusió d'aquests valors patrimonials. Des del 2011 convoquem ajuts a la investigació sobre temes comarcals o locals; els treballs que en resulten es publiquen a la revista LITTERA. El nostre fons documental inclou ja de més de 1 850 llibres, 2 000 documents i revistes, 36 000 fotografies, 59 000 pàgines de documents digitalitzats, i un bon nombre de gravacions àudio i vídeo. Pel que fa a la Memòria històrica, hem buidat la informació disponible a PARES, als arxius de diverses fundacions i als arxius dels nostres ajuntaments, per a properes publicacions. Per al curs vinent està prevista la convocatòria d’un concurs fotogràfic i la realització de sortides culturals per tal de difondre el patrimoni de la nostra comarca, poc conegut.
Relacions
El CELLIT està associat a l’Instituto de Estudios Altoaragoneses (Osca) com a centre col·laborador. Hem col·laborat i/o col·laborem amb Fundació Mon Rural, DARA, SIPCA, l’Arxiu Històric i la Fototeca de la Diputació d’Osca; amb investigadors tant d’Aragó com de Catalunya en temes d’arqueologia i etnografia; amb associacions i estudiosos de la zona posant el fons documental i la biblioteca del Centre a la seua disposició. De manera continuada col·laborem amb les publicacions de premsa comarcal escrita i digital, amb les emissores de ràdio d’àmbit comarcal, i amb publicacions locals.

Revistes

  Centres