Centre d'Estudis Vila-secans Maria Elena Maseras

Adreça
Codi postal 43480 Població Vila-seca Comarca Tarragonès
Telèfon Fax Mòbil
Correu electrònic cememvs@gmail.com Pàgina web https://cevsblog.wordpress.com/
Contacte Eva Rofín, presidenta Horari
Nombre de membres 0 Nombre de socis 0
Activitats
L’objectiu principal del Centre d’Estudis Vila-secans Maria Elena Maseras és impulsar i difondre al nostre municipi els valors consubstancials amb el coneixement i la cultura. Per dur-ho a terme, ens proposem organitzar i promoure activitats de marcat perfil cultural que abordin temàtiques i qüestions susceptibles de generar un ampli interès públic i que es recullin en formats atractius i diversos per tal d’emfatitzar també la seva finalitat divulgativa. Dins aquest ampli ventall d’activitats es contemplen, a tall d’exemple, l’organització de conferències, presentacions de llibres, exposicions, jornades, tallers, o l’edició de publicacions.
Relacions

  Centres