Institut d'Estudis del Baix Cinca - IEA

Adreça Estació d'autobusos, altell / Apartat de correus 116
Codi postal 22520 Població Fraga Comarca Baix Cinca
Telèfon 974474719 Fax Mòbil 654372748
Correu electrònic Pàgina web https://es-es.facebook.com/BaixCinca/
Contacte Carme Messeguer Horari
Nombre de membres 0 Nombre de socis 170
Activitats
Jornades Cursos de català Edició de publicacions
Relacions

Monografies

Revistes

Publicacions

  Centres