I Premi de Treballs Finals de Grau IEVA 2018 2019-09-21

Descripció
CONVOCA
Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida

DESCRIPCIÓ
Aquesta convocatòria té per finalitat premiar el millor Treball Final de Grau (TFG) que investigue i aporte noves dades relatives al coneixement de qualsevol dels diferents aspectes de la Vall d’Albaida i que s’haja presentat dins
de la programació ordinària dels estudis que estiga cursant la persona que el presente (en primera o segona convocatòria).

DESTINATARIS
Hi pot participar tot l’alumnat que haja presentat el treball de
final d’estudis dins de la normativa universitària a què haja d’atendre cadascun d’ells en raó de la universitat on faça els estudis. S’hi poden presentar alumnes de qualsevol universitat, sempre que el tema d’investigació tinga per objecte la Vall d’Albaida des de qualsevol aspecte a considerar en la seua especialitat formativa. Per a participar-hi, i atenent que el premi està pensat per als
investigadors i investigadores més joves, els autors de les TFG no han de tindre més de 30 anys. Caldrà acreditar la presentació del treball en la universitat corresponent.

DOTACIÓ
600€

TERMINI
20 de setembre de 2019

MÉS INFORMACIÓ
Trobareu les bases completes d'aquesta convocatòria al document adjunt.
Bases del I Premi de Treballs Finals de Grau IEVA 2018

  Convocatòries