Premi Ricart i Giralt

El Premi de Recerca Josep Ricart i Giralt, convocat per l’Institut Ramon Muntaner i el Museu Marítim de Barcelona, té com a objectiu estimular les investigacions relacionades amb el patrimoni i la cultura marítima en l’àmbit de les terres de parla catalana; és per això que la temàtica del premi és el patrimoni i la cultura marítima vists des del punt de vista de les ciències socials (història, biografia, etnologia, sociologia, economia...). La dotació del premi és de 6.000 euros i la publicació del resultat de la recerca dins la col·lecció Estudis del Museu Marítim de Barcelona.

2019
 • Nom: XX Premi de Recerca Ricart i Giralt

  Descripció: L’estudi Las Baleares frente al corso. La defensa del archipiélago en el Mediterráneo del siglo XVI, de l’historiador Andreu Seguí Beltran, ha estat guardonat amb el XX Premi de Recerca Ricart i Giralt, convocat pel Museu Marítim de Barcelona i l’Institut Ramon Muntaner.

2018
 • Nom: XIX Premi de Recerca Ricart i Giralt

  Descripció: La dinovena edició d'aquest premi va ser per al treball "Les societats de socors mutu en el treball marítim, al llevant espanyol, des de la desaparició del sistema gremial fins a la Conferéncia Internacional dels marins de Génova (1850 - 1920)", de Daniel Muntané Pueyo.

2013
 • Nom: XIV Premi de Recerca Ricart i Giralt

  Descripció: L'historiador Oriol Dueñas va rebre aquest premi, amb el treball "El port de Barcelona: objectiu militar durant la Guerra Civil (1936-1939)", que analitza la gran importància estratègica del port de Barcelona durant la Guerra Civil, a més de mostrar el control que exerciren els serveis d’informació franquistes, descriure els bombardejos que patí i explicar l’estat de destrucció en què quedà un cop va finalitzar la guerra.

2012
 • Nom: XIII Premi de Recerca Ricart i Giralt

  Descripció: En aquesta ocasió, el premi va recaure en el treball "Els ports i la navegació de la Catalunya Nova (Tarragona-Delta de l’Ebre) a l’edat mitjana. La xarxa portuària, les rutes i els sistemes de navegació entre al-Andalus i la Corona Catalano-Aragonesa (segles X-XIV)", de José Javier Guidi Sánchez. Aquest estudi analitza la xarxa portuaria del sud de Catalunya a l’edat mitjana, condicionada pels precedents romano-visigòtics i andalusins. L’articulació d’aquests ports i punts d’ancorartge dona una imatge novedosa de Catalunya en un periode poc conegut. L'assimilació d’aquests territoris meridionals pertanyents a al-Andalus va constituir el preludi de l’expansió maritima, comercial i militar, de la Corona Catalanoaragonesa, alhora que aquesta conquesta va suposar una reactivació de l’activitat marítima en aquests territoris.

2011
 • Nom: XII Premi de Recerca Ricart i Giralt

  Descripció: El projecte "Les filles del Mar. Les dones i el mar en la societat catalana", d'Eulàlia Torra i Eliseu Carbonell, va ser el guanyador de la dotzena edició d'aquest premi. Els estudis en el camp de l’antropologia marítima no sempre han tingut en compte el paper de les dones en les societats marítimes, almenys en l’àmbit mediterrani. Aquest projecte, doncs, cobreix en part aquesta mancança, a partir de dos objectius generals. Primer, oferir un estat de la qüestió ampli i actualitzat sobre les dones i el mar. I segon, traçar un retrat –tant des del vessant teòric com des del punt de vista de testimonis personals– de les dones en diferents àmbits del món marítim.

2009
 • Nom: X Premi de Recerca Ricart i Giralt

  Descripció: "La fusta, el ferro i la fibra. Memòria oral de les drassanes de Barcelona (1939-1992)", d'Isabel Graupera i Lluís Burillo, va ser el treball guanyador d'aquesta convocatòria del Premi de Recerca Ricart i Giralt.