2008. Recerca folkòrica i memòria oral

Data 2008-10-24
Localització Vic

  Tallers i Jornades de memòria oral