Col·laboració de l'IRMU amb l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial

Des del juliol del 2006 l’Institut Ramon Muntaner participa – a través d’un conveni de col·laboració – en la gestió de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya – IPEC – de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu de l’IPEC és la recerca, la documentació, la difusió i la restitució del patrimoni etnològic català. Dos principis bàsics fonamenten el seu treball: la recerca aplicada – afavorir que els resultats de la recerca reverteixin sobre la comunitat i el ciutadà – i el treball en xarxa – cooperació entre museus, centres d’estudis, universitats, etc.

D’aquesta manera, l’IRMU forma part de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial, juntament amb altres entitats i museus de Catalunya dedicats al patrimoni etnològic.

Entre d’altres, aquestes són les tasques de l’Institut Ramon Muntaner a partir de la signatura del conveni de col·laboració:

  • Participar en els programes conjunts de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial (Cultura Viva, Tallers i Jornades de Memòria Oral, etc.)
  • Assessorar a aquelles entitats que vulguin presentar sol·licituds a les convocatòries de recerca i a les beques de convoca l’IPEC, així com informar sobre línies d’ajuts complementàries.
  • Recollir i donar a conèixer el que s’està fent sobre patrimoni etnològic dins l’àmbit dels centres d’estudis.
  • Fer d’enllaç entre les entitats interessades en treballar un mateix tema.
  • Fomentar la creació d’equips de recerca que uneixin centres d’estudis, estudiants universitaris i altres organismes i entitats.
  • Participar en la resolució de les convocatòries, aportant una persona del món dels centres d’estudis – patró de l’Institut – a la Comissió de Patrimoni Etnològic encarregada d’avaluar els projectes aspirants a ajuts.

La materialització d’aquest conveni suposa la participació en l’Inventari del Patrimoni Etnològic del cada cop més elevat nombre de centres d’estudis i entitats culturals que treballen en temes de patrimoni etnològic.

Etnologia.cat és un bloc d’informació sobre la recerca i el patrimoni etnològic, gestionat per les catorze entitats que conformen l’Observatori per a la Recerca Etnològica a Catalunya . El bloc és la versió actual de l’antic butlletí RIDEC –primer en suport paper i posteriorment en format electrònic- i del bloc Nusos de Xarxa . El bloc Etnologia.cat, de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals és, per tant, el resultat de la fusió d’aquestes dues publicacions anteriors.

Els posts del bloc informen de publicacions, exposicions, conferències, notícies, jornades i congressos, formació, taules rodones, presentació de novetats, documentals, beques i premis, i notícies relacionades amb l’etnologia.

El bloc, actualitzat permanentment per part de les entitats de la xarxa de l’Observatori, permet fer cerques temàtiques mitjançant els descriptors amb què s’etiqueten les notícies.

Més info i subscripcions: http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/etnologia


Cultura Viva és un programa de divulgació de la recerca etnològica del nostre país, tant d’aquells projectes duts a terme a partir dels Programes Recerca de l’IPEC com, més recentment, d’aquells impulsats per les entitats de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial, entre altres.

Amb aquest programa, la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura vol donar a conèixer directament a les comunitats que han estat objecte d’estudi els resultats de les recerques etnològiques.


L’entrevista és actualment una tècnica que s’associa no solament a la recerca de l’antropòleg, sinó a la d’altres disciplines socials. El programa Tallers i Jornades de memòria oral, dut a terme per les entitats de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial, recorre des del 2009 el nostre país donant a conèixer el testimoni directe de les persones que han nodrit de contingut les recerques etnològiques.

Anualment es publica un programa imprès conjunt per a tota Catalunya amb les activitats organitzades per les entitats de l’Observatori.


El 2005 l’Institut Ramon Muntaner s’incorpora a l’equip organitzador de la Jornada d’Etnologia de les Terres de l’Ebre, juntament amb el Departament de Cultura de la Generalitat, els Serveis Territorials de Cultura a les Terres de l’Ebre i el Museu de les Terres de l’Ebre. La jornada se celebra pràcticament de manera anual i té caràcter itinerant per les comarques del Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d’Ebre i el Montsià. En cada edició, acollida per una associació cultural o centre d’estudis d’una població diferent, es presenten les recerques recents sobre el territori, al voltant d’una temàtica etnològica concreta.

Els temes tractats en les jornades celebrades han estat:

Maiors és el nom d’un programa del Canal Terres de l’Ebre, que s’emet en directe els divendres al migdia i en diverses franges horàries al llarg de la setmana. Compta des del 2010 amb un consell assessor composat per representants del mateix canal, del grup de residències l’Onada, de l’Institut Ramon Muntaner i de centres d’estudis del territori.

El format és una taula rodona al voltant d’una temàtica de cultura popular i tradicional de les Terres de l’Ebre, en la qual participen tant testimonis directes com investigadors socials que han fet recerques de memòria oral.

Es tracta, per tant, d’una iniciativa de divulgació de la memòria oral i de la recerca etnològica a les Terres de l’Ebre, dirigida al gran públic.

Llista dels programes emesos:

Durant el 2012, la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha engegat l’elaboració de l’Inventari del Patrimoni Festiu de Catalunya i ha delegat la coordinació del projecte en l’Institut Ramon Muntaner, ja que considera els centres d’estudis peces clau en relació a la cultura i el coneixement vinculat al seu àmbit territorial d’actuació.

En aquests moments, quaranta-un equips de treball estan enllestint la laboriosa tasca de recórrer totes les comarques de Catalunya, fent treball de camp, i inventariar les festes de tots els municipis i nuclis de població.

La realització de l’Inventari és fonamental perquè: és una assignatura pendent de fa molts anys, és el pas previ imprescindible per a fer el Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya i és bàsic per a poder revisar els criteris per a definir les diferents figures de catalogació i per a fer noves declaracions.