El món agrari a les terres de parla catalana

El projecte «El món agrari a les terres de parla catalana», impulsat per la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, l’Institut Ramon Muntaner i la Fundació del Món Rural, pretén facilitar a la societat un coneixement històric del sector agrari des de finals del segle XIX per a poder comprendre la realitat actual i entendre les polítiques agràries que en el marc europeu cal adoptar per a fer possible la continuïtat del sector, amb la seguretat i la dignitat que es mereixen les persones que en formen part.

L’element bàsic del projecte comporta presentar, estructurades en diversos àmbits, imatges dels paisatges, dels conreus, de les formes de treball i de vida que s’han donat en els diversos territoris, en les distintes àrees agràries, amb la informació corresponent a cada apartat i de cada imatge. Fer comprendre que la rica varietat de conreus que s’han donat i es donen en els territoris de parla catalana, ha comportat una gran diversitat de paisatges agraris, de sistemes d’adequació de la terra, d’aprofitament de l’aigua, d’utilització de tècniques, eines, estris, animals i maquinària de treball, de tinença de la propietat, d’organització social, de formes de vida, etc.

Actualment el sector agrari ocupa una part molt petita dels sectors productius de la societat, però al mateix temps gestiona una gran part del territori. La realitat actual fa que cada vegada més la societat urbana ignori o tingui un coneixement difús i sovint distorsionat del món agrari. Bona part de la producció del projecte «El món agrari a les terres de parla catalana» està encaminada a facilitar informació a la societat sobre un sector que ha estat estratègic i que històricament ha ocupat una gran part de la població. Fer veure com els paisatges han canviat amb el pas del temps, com els mercats han anat produint en les relacions d’intercanvi i de cohesió social, com l’organització social del camp ha evolucionat paral•lelament amb la societat. Fer comprendre com la qualificació d’estratègic no hauria de desaparèixer en el futur, per l’ordenació i manteniment del territori, per la garantia de la producció d’aliments de proximitat i de qualitat, pel valor econòmic i d’ocupació laboral que significa, tant en la població pagesa com en la dedicada a la transformació dels productes agraris.

L’execució del projecte té dues vessants diferents: la realització d’una exposició i la creació d’un banc d’imatges.

El treball de camp previ a l’execució de l’exposició “El món agrari a les terres de parla catalana” ha donat com a fruit un fons de més de 3.000 imatges fotogràfiques, recollides arreu del territori, en centres d’estudis, en arxius, en organismes oficials, en fons particulars, etc. Per qüestions òbvies d’espai, moltes d’aquestes imatges no es podran veure a l’exposició, per la qual cosa s’ha optat per la creació d’un banc d’imatges obert a la visualització de tothom que hi pugui estar interessat, amb l’objectiu de facilitar la coneixença de totes les imatges que tenim a l’abast.

El que es pretén amb aquesta part del projecte és crear un banc d’imatges amb tot el material gràfic recollit, amb la previsió que el banc no quedarà tancat una vegada inaugurada l’exposició; al contrari, vol ser un espai obert a noves i constants incorporacions d’imatges, sigui per l’oferiment que se’ns pugui fer o a partir de campanyes concretes de recollida. Així, les imatges descartades tot, i que no tindran visibilitat expositiva, formen part d’aquest banc d’imatges.

D’aquesta manera, ja podeu consultar el fons de fotografies del projecte El món agrari a les terres de parla catalana al repositori Memòria Digital de Catalunya, que permet consultar col·leccions digitalitzades relacionades amb Catalunya i el seu patrimoni.

L’exposició “El món agrari a les terres de parla catalana” forma part del projecte que, amb el mateix nom, ha dut a terme una recerca fotogràfica en el territori que ha donat com a resultat un total de quatre mil fotografies procedents d'uns cent cinquanta fons documentals. La totalitat d’aquestes fotografies, una selecció de les quals es poden veure en aquesta exposició, s’han recollit en un  banc d'imatges digitalitzades consultable al repositori públic Memòria Digital de Catalunya.

Organitza:

Col·labora:


Patrocina:


Amb el suport de: