Beca Joan Veny

L’Institut Ramon Muntaner. Fundació Privada dels Centres d’Estudis de Parla Catalana, amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, convoca la Beca Joan Veny.

La Beca Joan Veny es concedeix a treballs de recerca que, d’una manera general, tinguin com a objectiu l’estudi sobre bases empíriques de qualsevol aspecte vinculat amb la variació lingüística del català.

La beca porta el nom de Joan Veny i Clar (Campos, Mallorca, 1932), catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona i un dels lingüistes i dialectòlegs de més prestigi dels Països Catalans.

2019
 • Nom: VII Beca Joan Veny. La vinculació emocional dels parlants amb la seva llengua: el cas del català nord-occidental (Lleidatà)

  Descripció: El treball amb el títol “La vinculació emocional dels parlants amb la seva llengua: el cas del català nord-occidental (Lleidatà)” presentat per l’investigadora Annabel Gràcia guanya la VII Beca Joan Veny. Es tracta d'un projecte ben estructurat que fa una bona proposta metodològica i que exposa uns objectius ben definits. A més, l’estudi pot suposar una aportació significativa a la lingüística perceptiva.

2017
 • Nom: VI Beca Joan Veny. Prospecció preparatòria per a la confecció d’un vocabulari del parlar penedesenc

  Descripció: La VI Beca Joan Veny ha recaigut en el projecte "Prospecció preparatòria per a la confecció d’un vocabulari del parlar penedesenc", del filòleg Ramon Marrugat. Entre els objectius principals de la recerca s’hi troba investigar el vocalisme de Vilanova, realitzar una enquesta fonètica i lèxica a la rodalia de Torredembarra i, finalment, iniciar un vocabulari en línia del parlar penedesenc a través d’un web de l’Institut d’Estudis Penedesencs, que empara el projecte de Marrugat.

2016
 • Nom: V Beca Joan Veny. La incidència de l'efecte frontera en l'autonomització de la llengua a la cruïlla catalanoaragonesa

  Descripció: La V Beca Joan Veny ha recaigut en el projecte "La incidència de l'efecte frontera en l'autonomització de la llengua a la cruïlla catalanoaragonesa", del filòleg Esteve Valls. El projecte tracta de l'impacte de la frontera administrativa en l'evolució del català a banda i banda de la Franja. Valls vol demostrar que la pèrdua dels trets lingüístics propis de la Franja es deu més a la pressió de la llengua castellana que no pas la catalana.

2013
 • Nom: IV Beca Joan Veny. La varietat lingüística geogràfica del Baix Ebre i el procés d’estandardització. Manteniment i pèrdua de formes pròpies

  Descripció: La IV Beca Joan Veny, atorgada per l’Institut Ramon Muntaner (IRMU) amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ha recaigut en l’estudi "La varietat lingüística geogràfica del Baix Ebre i el procés d’estandardització. Manteniment i pèrdua de formes pròpies" presentat pel professor tortosí resident a Roquetes (Baix Ebre), Carles M. Castellà. Aquest estudi de geolingüística fa una descripció lingüística completa (fonètica, morfologia, sintaxi, lèxic) de la variant dialectal tortosina en totes les poblacions de la comarca del Baix Ebre, representant en mapes els resultats obtinguts sobre el terreny. També analitza la influència que està rebent la parla col·loquial tortosina de la varietat lingüística estàndard i proposa la normativització d’alguns mots del subdialecte tortosí “amb la finalitat d’enriquir i donar coherència a la varietat comuna posant en valor els trets de la varietat geogràfica pròpia”. El 2018 s'han publicat els resultats de l'estudi, a càrrec d'Onada Edicions, amb el títol "El tortosí del Baix Ebre i l'estàndard: descripció lingüística, anàlisi i propostes". Per a més informació: www.onadaedicions.com/producte/tortosi-baix-ebre-lestandard/.

2010
 • Nom: III Beca Joan Veny. Usos i models de l'estàndard oral en pallarès

  Descripció: La III Beca Joan Veny, amb el títol "Usos i models de l'estàndard oral en pallarès", es va atorgar l'any 2010 a la filòloga Noëlia Motlló Boirach. Properament us inclourem en aquest apartat un abstract d'aquest estudi.

2007
 • Nom: II Beca Joan Veny. Les preposicions en català nord-occidental

  Descripció: La segona edició de la Beca Veny va recaure en el filòleg lleidatà Josep M. Boladeras Taché, amb l'estudi "Les preposicions en català nord-occidental". Aquest estudi pretén ser una aproximació als usos que fan els parlants de català nord-occidental d'alguns aspectes relacionats amb les preposicions. S'hi descriu el funcionament en la llengua parlada d'una sèrie de punts de sintaxi com les preposicions a, en i amb, l'ús de cap i cap a i de fins i fins a (locatiu i temporal), les preposicions per i per a, l'ús de la preposició a + complement directe de persona, l'ús de com i com a, al/en + infinitiu amb valor temporal, les preposicions en els modificadors temporals i les perífrasis verbals d'obligació. Es pot encabir aquesta investigació en el marc de la recerca dialectal, amb la particularitat que se centra en aspectes que pertanyen a una disciplina oblidada per la dialectologia: la sintaxi. Aquest estudi ha estat publicat en la col·lecció de lingüística El Fil d'Ariadna de Pagès editors: www.pageseditors.cat/CAT/llibre_milenio2.asp