Les revistes dels Centres d’Estudis a Dialnet

Dialnet és un portal de difusió bibliogràfica, especialitzat en les ciències humanes i socials i versat en la cooperació bibliotecària que començà l’any 2001 a la Universitat de La Rioja i a partir del 2009 gestionat per la Fundació Dialnet.

Té com a principals objectius donar visibilitat i constituir-se com una eina fonamental per a la recerca, és per això que dins del seu repositori es poden consultar tant articles de revistes, llibres, tesis doctorals, com actes de congressos.

Per tant, es tracta d’un portal que integra tant recursos com serveis documentals de qualitat, entre els que destaquen la seva base dades, la qual s’actualitza diàriament; el servei d’alertes bibliogràfiques, que fa difusió dels continguts nous i actualitzats; l’hemeroteca virtual i el depòsit o repositori, d’accés lliure i gratuït.

Aquest 2019, l’Institut Ramon Muntaner i la Fundació Dialnet han arribat a un acord pel qual l’IRMU hi col·labora incorporant al portal de Dialnet 40 publicacions de centres d’estudis de parla catalana. A canvi, la Fundació Dialnet proporciona a l’IRMU totes les seves eines, com el servei Dialnet Plus, per tal de millorar aquesta col·laboració.

https://dialnet.unirioja.es/