III Festival de Músiques en Terres de Cruïlla

Música a Banda. Jornades de Formació

Divendres 30 d’octubre de 2015. Tortosa. Campus URV Terres de l’Ebre.

9:00h. Inauguració
9:30h. Conferència: Les bandes de música, eines de cultura i art. A càrrec de José Rafael Pascual Vilaplana.
Director i compositor
10:30h. Pausa-cafè
11:00h. Master class de composició per a banda. A càrrec de Bert Appermont i Franco Cesarini (compositors i directors)
14:00h. Final de la sessió de matí.
14:15. Dinar
17:00h. Master class de direcció per a banda. A càrrec de José Rafael Pascual Vilaplana (compositor i director) i Miguel Etchegoncelay (director i professor)
19:00h. Final de la sessió de tarda.

Dissabte 31 d’octubre de 2015. La Sénia. Escola de Música de la Sénia

9:00. Conferència: Què entenem per una banda de música. Funcionalitat social, educativa i artística de les orquestres de vent i percussió. A càrrec de Miguel Etchegoncelay (director i professor)
10:00. Grups de treball:

  • La composició per a música de banda.
  • La formació d’un director contemporani.
  • La funció social de les bandes de música en un context global.
  • Educació i societats musicals.

11:00h. Pausa-cafè
11:15h. Continuació dels grups de treball.
11:45h. Presentació i discussió de conclusions dels diferents grups de treball.
12:30 h. Final de la jornada

Activitats complementàries

Divendres 30 d’octubre. 15.30 h. Visita a l’exposició “La festa popular. La Catalanitat Cívica”. Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Dissabte 31 d’octubre. 19.30 h. Concert de la Banda de Música de l’Agrupació Musical Senienca dirigida per Franco Cesarini, Bert Appermont, Miguel Etxegoncelay, Andrés Valero Castells, José Rafael Pascual Vilaplana i Pep Vila. Entrada lliure.

Dissabte 31 d’octubre. 24.00 h. Concert de Músiques en Terres de Cruïlla amb Pepet i Marieta i altres grups. Preu entrada 5 €

Organitzen: Centre d’Estudis Seniencs, Agrupació Musical Senienca i Institut Ramon Muntaner

Modalitat d'inscripció?*
Voleu rebre informació de l’Institut Ramon Muntaner?*
Accepto la LOPD

* Els camps assenyalats són obligatoris.

Activitat reconeguda dins el Pla de Formació Permanent del Professorat 2015-2016. Certificació de l'ICE de la URV per al professorat del Departament d’Ensenyament.

Activitat reconeguda pel Departament d'Ensenyament a través de l'ICE URV (codi 8000010021 http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/lamevaformacio/cercador_activitats), amb una certificació de 15 hores. L'adjudicació s'efectuarà a partir del pagament de la quota tal com s'informa en el següent enllaç:
https://musiquesenterresdecruilla.wordpress.com/

L’import de l’inscripció es farà efectiu mitjançant transferència bancària la compte del Centre d’Estudis Seniencs ES80-2013-3083-9602-1021-1129. Feu-hi constar “Jornada Música a Banda”. Una vegada fer l’ingrés, envieu al Centre d’Estudis Seniencs per c/e (centredestudis@lasenia.net) la còpia de la butlleta d’inscripció degudament complimentada, juntament amb el comprovant de l’ingrés bancari.

El preu de les inscripcions a cada modalitat també dóna dret a la visita guiada a l’exposició “La festa popular. La catalanitat cívica”, el 30 d’octubre a les 15.30 h i al material de la jornada.

D'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, consentiu que les dades personals que ens faciliteu siguin inclosos en un fitxer del que és responsable el Centre d’Estudis Seniencs, la finalitat del qual és la comunicació amb els participants del la Jornada Músiques en Terres de Cruïlla i la difusió de les activitats d’aquesta jornada. Aquesta subscripció està restringida als majors de 14 anys. En el cas de ser menor d’aquesta edat, es requereix el consentiment dels tutors legals. Podeu accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-vos a aquestes dades, enviant-nos un correu electrònic a l’adreça centredestudis@lasenia.net i indicant el dret que voleu exercir.