L'IRMU col·labora en el projecte "Literatura i societat: arxius, entitats i publicacions (1859-1977)"

L'IRMU col·labora en el projecte "Literatura i societat: arxius, entitats i publicacions (1859-1977)" 27/10/2021

El 1859 s'instauren a Barcelona els Jocs Florals amb la voluntat de promoure la creació literària en llengua catalana. El certamen es va articular a través de la divisa Patria, Fides, Amor, els tres premis ordinaris —Englantina, Viola i Flor Natural— i la celebració d’una cerimònia de lliurament dels premis (que incloïa el nomenament d’una reina de la festa, la lectura de les obres premiades i de discursos, etc.). Al cap de pocs anys, el model, amb algunes variacions segons el cas, es va anar reproduint pel territori fins a convertir-se en un dels puntals de la societat i la cultura del país. La celebració d’aquests certàmens va generar una quantitat ingent de textos (i paratextos) que permeten estudiar la progressiva construcció de símbols i mites de la identitat catalana.

Així mateix, els Jocs Florals i els certàmens literaris van convertir-se un element de representació i vertebració important del teixit intel·lectual, cultural i social del país. Els Jocs Florals constitueixen un dels fenòmens literaris-culturals de més rendiment en la història politicocultural catalana contemporània, tant pel que fa a la rellevància en la construcció de xarxes culturals, intel·lectuals i polítiques, com pel fet de vertebrar un territori a partir de motius i corrents literaris vinculats amb el lloc. Des de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de Girona es va impulsar el mapa digital dels Jocs Florals, allotjat a www.patrimoniliterari.cat, una eina d'estudi i divulgació que permet una lectura local, comarcal i global del fenomen.

En aquest context, el Grup de Recerca de Patrimoni Literari de la Universitat de Girona amb la col·laboració de l'Institut Ramon Muntaner engega un projecte per recollir dades i analitzar el fenomen dels Jocs Florals —i dels textos i paratextos que s'hi generen— com a eix vertebrador d'una sèrie d'elements que configuren un sistema més complex, en el qual el paper de les associacions, centres culturals i publicacions pren una importància cabdal per a la generació i l'establiment de xarxes culturals i intel·lectuals.

Volem fer visible el teixit social i cultural (i per tant, aquestes associacions, centres culturals i publicacions) que va contribuir a la vida literària i cultural dels municipis amb la celebració de certàmens literaris entre 1859 i 1977, des de la restauració dels Jocs Florals de Barcelona i fins a l'inici de la Transició. Aquesta tasca, perquè sigui completa, només és possible des del coneixement profund de la vida cultural de cada població i comarca que es té des dels diversos Centres d'Estudi de Parla Catalana i els seus membres. És per això que des de l'IRMU i el grup de recerca de Patrimoni Literari de la UdG us demanem la vostra col·laboració.

Aquesta col·laboració es focalitzarà en tres àmbits principals:

  • Localitzar la bibliografia (tant primària com secundària) relativa a Jocs Florals i altres certàmens (celebrats entre 1859 i 1977 arreu del territori).

  • Fomentar la participació d'aquelles persones que tinguin coneixement de la història i la memòria oral del seu municipi, en la recerca de materials (arxius, publicacions periòdiques, ). Els materials recollits s'introduiran al mapa de Jocs Florals de patrimoniliterari.cat/mapa.php

  • Participar en la Jornada acadèmica que se celebrarà el juny de 2022, centrada en la relació entre Jocs Florals i teixits culturals municipals i comarcals, amb una perspectiva que inclourà tant la literatura com la història cultural.

Així doncs, la primera acció serà la recollida d'informació i documents a l'entorn dels Jocs Florals i altres certàmens literaris celebrats a Catalunya entre 1859 i 1977, per tal d'entendre'n les implicacions socials, culturals i polítiques de cada moment i es portarà a terme amb la campanya «Posa el teu municipi al mapa» on podeu participar entre el novembre de 2021 i el juny de 2022. 

Si voleu participar us podeu posar en contacte per correu electrònic a: patrimoni.literari@udg.edu

Us animem a contribuir a difondre la vida cultural i social de cadascun dels vostres pobles o municipis. 

També podeu accedir al web: https://www.patrimoniliterari.cat/JocsFlorals 


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.