El GOIB ofereix subvencions de mobilitat per als assistents a activitats de patrimoni cultural immaterial

El GOIB ofereix subvencions de mobilitat per als assistents a activitats de patrimoni cultural immaterial 22/09/2021

La Direcció General de Cultura del Govern de les Illes Balears convoca subvencions de mobilitat relatius a activitats i projectes de patrimoni cultural immaterial. 

Es tracta d'unes subvencions que volen donar suport a la mobilitat en la projecció exterior de les activitats i dels projectes que promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears durant el 2021. 

En aquest context, el V Simposi Internacional dels Focs Festius de la Mediterrània, què tindrà lloc a Mallorca els dies 22, 23 i 24 d'octubre, seria part de l'objecte d'aquestes subvencions i, en conseqüència, animem als assistents del Simposi que presentin una sol·licitud per a aquesta convocatòria. 

D'acord amb l'apartat 2 de la convocatòria, "Persones i entitats beneficiàries", poden ser beneficiaries d'aquestes subvencions totes les persones que assisteixin al Simposi procedents d'altres illes o altres indrets que no sigui la illa de Mallorca. 

Així mateix, l'apartat 5 "Activitats subvencionables" entre d'altres, indica que es pot sol·licitar la subvenció per desplaçament i estada de les persones per assistir a simposis fora de l'illa de residència.

Ara bé, qui es vulgui acollir a la convocatòria ha de presentar la sol·licitud, com a màxim, el dia 5 d'octubre de 2021, tot i que el període subvencionable és fins al 15 de novembre de 2021.

Podeu fer la vostra sol·licitud a través de l'enllaç següent, concretament a l'apartat "Presentació de sol·licituds", i on també trobareu tota la informació d'aquestes subvencions: https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4750573


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.