L'IME convoca el I Premi de Recerca i Investigació Educativa

L'IME convoca el I Premi de Recerca i Investigació Educativa 22/09/2021

El Consell Escolar de Menorca (CEMe) i l'Institut Menorquí d'Estudis (IME) convoquen la primera edició del Premi de Recerca i Investigació Educativa què té com a finalitat fomentar una educació de qualitat, comunitària i transformadora a Menorca. 

El I Premi de Recerca i Investigació Educativa de Menorca té com a objecte el finançament d'un treball de recerca i/o investigació educativa de temàtica lliure que reverteixi en la millora de l'educació a l'illa de Menorca.

La dotació del premi és de 5.000 €, que es destinarà a un únic projecte guanyador.

Poden participar-hi tant les persones físiques i jurídiques individualment, com les agrupacions de persones físiques o jurídiques sense personalitat jurídica independent que concorrin en forma d'equip d'investigació, sempre i quan els projectes i/o activitats proposades no hagin estat iniciades prèviament. 

Es tindran en compte especialment els projectes que incideixin en una educació basada en l'equitat, la cohesió, a defensa del medi ambient, la participació, la responsabilitat ciutadana, l'acollida de la diversitat i la relació entre l'educació formal i no formal. 

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el proper 25 d'octubre de 2021.

Podeu presentar les vostres sol·licituds a través dels documents adjunts que trobareu al següent enllaç: http://www.ime.cat/


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.