Oberta la convocatòria dels Premis Ateneus 2021

Oberta la convocatòria dels Premis Ateneus 2021 07/07/2021

La Federació d'Ateneus de Catalunya convoca la 32a edició dels Premis Ateneus 2021

Els premis reconeixen la creativitat, l'originalitat, la qualitat i l'esforç que fan les diferents associacions culturals, les persones i les empreses del país per promoure la cultura i l'associacionisme cultural.

El termini de presentació de candidatures acaba el dia 17 d'octubre de 2021 a les 24 hores. Només s'acceptaran les candidatures trameses via web que hagin estat presentades dins d'aquest període i que s'ajustin als requeriments previstos al formulari de presentació disponible a www.ateneus.cat/premisateneus

A continuació podeu consultar els formularis per inscriure-us a les categories que es convoquen enguany:

IMPORTANT: Tan sols es podrà presentar una única candidatura a cada categoria. Una mateixa candidatura no podrà optar a més d'una categoria. Les candidatures premiades en els darrers tres anys no es podran presentar un altre cop a la mateixa categoria si el projecte no ha sofert un canvi destacat.

Per a les entitats federades:

  • Comunicació associativa

Poden optar a aquesta categoria les iniciatives que afavoreixin i difonguin l'activitat associativa de les entitats (butlletins, circulars, revistes, llocs web, xarxes socials, plans de comunicació, etc.). Es poden presentar totes aquelles activitats realitzades entre l'1 de setembre de 2020 i el 30 de setembre de 2021.

Inscriviu-vos a la categoria de Comunicació Associativa

  • Creativitat artística

Pot optar a aquest premi qualsevol activitat artística programada en una entitat federada que destaqui per la seva qualitat, originalitat i repercussió, així com la trajectòria del grup que l’executa. Es poden presentar totes aquelles activitats realitzades entre l'1 de setembre de 2020 i el 30 de setembre de 2021.

Inscriviu-vos a la categoria de Creativitat Artística

  • Jove, proposa!

Poden optar al premi totes aquelles iniciatives organitzades per grups de joves entre 16 i 30 anys. Les candidatures han de ser presentades per les entitats federades que donen suport als grup de joves, els quals poden pertànyer a les seves pròpies seccions juvenils o no estar associats. La proposta haurà de tenir el vist-i-plau de l'entitat on està prevista la realització de l'activitat. Cada entitat només podrà presentar i participar d'un sol projecte. Les activitats proposades hauran de ser realitzades entre l'1 de gener de 2022 i el 30 de novembre de 2022. Tant en la realització com en la difusió de l'activitat caldrà fer constar que l'entitat ha estat guanyadora del Premi Jove, proposa! 2021, convocat per la Federació d'Ateneus de Catalunya.

Abans del 15 de desembre de 2022, les entitats premiades hauran de presentar una memòria justificativa de l'activitat duta a terme. L'entitat guanyadora en l'edició anterior no podrà optar a cap premi en la convocatòria vigent.

Inscriviu-vos a la categoria Jove Proposa!

  • Treball en xarxa

Poden optar al premi totes aquelles iniciatives organitzades conjuntament per entitats federades amb d'altres entitats de tota Catalunya que potenciïn la incidència de l'associacionisme a la societat. Les candidatures han de ser presentades per les entitats federades que formen part del projecte. Cada entitat només podrà presentar i participar d'un sol projecte. Les activitats proposades hauran de ser realitzades entre l'1 de gener de 2022 i el 30 de novembre de 2022.

Tant en la realització com en la difusió de l'activitat caldrà fer constar que l'entitat ha estat guanyadora del Premi Treball en Xarxa 2020, convocat per la Federació d'Ateneus de Catalunya. Abans del 15 de desembre de 2021, les entitats premiades hauran de presentar una memòria justificativa de l'activitat duta a terme. L'entitat guanyadora en l'edició anterior no podrà optar a cap premi en la convocatòria vigent.

Inscriviu-vos a la categoria Treball en Xarxa

 

Premi per a entitats NO federades: 

  • Foment de la participació

Pot optar a aquest premi qualsevol activitat que hagi fomentat la participació, mitjançant la programació i l'organització d'actes culturals i festius d'arrel, majoritàriament catalana, realitzades entre l'1 de setembre de 2020 i el 30 de setembre de 2021. En queda exclosa l'activitat ordinària i les festes tradicionals d'interès nacional. Pot presentar-se a aquesta categoria qualsevol entitat sociocultural que no estigui federada a la Federació d'Ateneus de Catalunya.

Inscriviu-vos a la categoria per a entitats NO federades

Podeu consultar les bases adjuntes a la notícia. 

Per a més informació: https://www.ateneus.cat/ 

Descarrega document
No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.