Novetats de publicacions de Centres d’Estudis a Dialnet i Calaix

Novetats de publicacions de Centres d’Estudis a Dialnet i Calaix 24/02/2021

Gràcies a l'acord de col·laboració entre l'Institut Ramon Muntaner i de la Fundació Dialnet, s'està duent a terme la incorporació de 40 publicacions de centres d'estudis al repositori de Dialnet

En aquest context, presentem sis noves revistes que s’han incorporat, així com també els darrers números d’aquelles publicacions ja entrades.

Així doncs, a continuació exposem els números de les publicacions periòdiques dels centres d’estudis que ja es poden consultar a través del portal de Dialnet:

Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès. Es pot trobar des del número 1 fins al número 29.

Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura. Es pot trobar des del número 1 fins al número 30.

Ausa, del Patronat d'Estudis Osonencs. Es pot trobar des del número 1 fins al número 181, també classificats entre els 28 fascicles.

Beceroles, del CEL Centre d'Estudis Lingüístics i Literaris de les Comarques Centrals dels Països Catalans. Es pot trobar des del número 1 fins al número 7.

Butlletí del Centre d'Estudis Selvatans (la Selva del Camp). Es pot trobar des del número 1 fins al número 11.

Cabdells, de l'Associació Cultural Centelles i Riusech. Es pot trobar des del número 1 fins al número 16.

Eivissa, de l'Institut d'Estudis Eivissencs. Es pot trobar des del número 1 fins al número 63.

El Butlletí, del Centre d'Estudis Alcoverencs. Es pot trobar des del número 1 fins al número 124.

Estudis Altafullencs, del Centre d'Estudis d'Altafulla. Es pot trobar des del número 1 fins al número 42.

Finestrelles, del Centre d'Estudis Ignasi Iglésias. Es pot trobar des del número 1 fins al número 17.

Fonts, del Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell. Es pot trobar des del número 1 fins al número 78.

Historia et Documenta, de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Camp. Es pot trobar des del número 1 fins al número 8.

La Resclosa, del Centre d'Estudis del Gaià. Es pot trobar des del número 1 fins al número 22.

L’Erol, de l’Àmbit de Recerques del Berguedà. Es pot trobar des del número 1 fins al número 140.

Lo Floc, del Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar. Es pot trobar des del número 1 fins al número 226.

L’Ordit, del Centre de Recerques i Estudis Mogoda. Es pot trobar des del número 1 fins al número 6.

Lo Senienc, del Centre d'Estudis Seniencs. Es pot trobar des del número 1 fins al número 13.

Materials del Baix Llobregat, del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat. Es pot trobar des del número 1 fins al número 21.

Mirmanda, del Grup Mirmanda. Es pot trobar des del número 1 fins al número conjunt 10-11.

Miscellanea Aqualatensia, del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada. Es pot trobar des del número 1 fins al número 18.

Miscel·lània d'Estudis Santjustencs, del Centre d'Estudis Santjustencs. Es pot trobar des del número 1 fins al número 21.

Miscel·lània del CERE, del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre. Es pot trobar des del número 1 fins al número 28.

Notes, del Centre d'Estudis Molletans. Es pot trobar des del número 1 fins al número 34.

Plecs d’història local, de l'Institut Ramon Muntaner. Es pot trobar des del número 1 fins al número 170.

Ponències, del Centre d'Estudis de Granollers. Es pot trobar des del número 1 fins al número 24.

Quaderns d'Estudi, del Centre d'Estudis de l'Hospitalet. Es pot trobar des del número 1 fins al número 32.

Quaderns de la Selva, del Centre d'Estudis Selvatans. Es pot trobar des del número 1 fins al número 30.

Quaderns de Vilaniu, de l’Institut d’Estudis Vallencs. Es pot trobar des del número 1 fins al número 74.

Recull de treballs, del Centre d'Estudis Sinibald de Mas. Es pot trobar des del número 1 fins al número 19 (aquest darrer amb els seus dos volums).

Sarrià, de l'Associació d'Estudis de la Marina Baixa. Es pot trobar des del número 1 fins al número 14.

Singladures, del Centre d’Estudis Vilassarencs. Es pot trobar des del número 1 fins al número 35.

Síntesi, dels Amics de Besalú i el seu Comtat. Es pot trobar des del número 1 fins al número 4.

Terme, del Centre d'Estudis Històrics de Terrassa. Es pot trobar des del número 1 fins al número 33.

 

Pel que fa a Calaix es tracta d'un projecte del Departament de Cultura, nascut l’any 2010, promogut i gestionat per la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni.

El seu objectiu és emmagatzemar, preservar i facilitar l’accés a material digitals del Departament de Cultura, però està obert a la incorporació d’altres col·leccions digitals d’interès de l’administració de la Generalitat o d’altres institucions.

En aquest context, d’un temps ençà l’IRMU cercava la col·laboració amb Calaix per tal d’abastir totes les possibilitats que oferia aquesta plataforma. Actualment, com a resultat d’aquesta col·laboració, s’han publicat materials produïts per l’Institut Ramon Muntaner, la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i pels primers centres d’estudis participants.  

Al portal trobareu una secció específica anomenada "Recerca local i comarcal", on està penjat trobar tota mena de material gràfic. A data d’avui hi ha materials de revistes, monografies, catàlegs d’exposicions, pòsters de projectes i actes de jornades i congressos, però la intenció és que estiguin penjats tota mena de materials com butlletins, audiovisuals, etc.  

Fruit d’aquesta col·laboració, a continuació presentem el llistat de les publicacions i materials de difusió disponibles al portal de Calaix:

Monografies i actes de congressos o jornades

Cultura i recerca local al segle XX. Dels erudits locals als centres d'estudis, de l’IRMU i de l’Ateneu Popular de Calonge.

Espais de joc: Patrimoni, turisme i festa. Els jocs en la història, de l’IRMU.

Les societats a través del joc. Els jocs en la història, de l’IRMU.

Els jocs i la interculturalitat. Els jocs en la història, de l’IRMU.

Els jocs tradicionals i les noves tecnologies. Els jocs en la història, de l’IRMU.

Cultura material i immaterial en el joc. Els jocs en la història, de l’IRMU.

L'ús i l'abús del patrimoni en els territoris de parla catalana. I Espai despuig, de l’IRMU.

Recerca i divulgació: el paper dels centres d'estudis i de les universitats. II Espai Despuig, de l’IRMU.

Centres d'Estudis i dinamització social: problemàtiques i estratègies en la relació amb el seu entorn. III Espai Despuig, de l’IRMU.

La recerca local davant les problemàtiques del segle XXI. IV Espai Despuig, de l’IRMU.

Set realitats administratives. Visió global de la cultura catalana des de la diversitat territorial. V Espai Despuig, de l’IRMU.

Estudis locals i educació. VI Espai Despuig, de l’IRMU.

L'associacionisme i els equipaments culturals al territori: cooperació per a la mediació. VII Espai Despuig, de l’IRMU.

El paper de l'associacionisme cultural en el segle XXI. VIII Espai Despuig, de l’IRMU.

Oportunitats i reptes del món cultural en el context actual. IX Espai Despuig, de l’IRMU.

Missió de la universitat i confluències amb el món de la recerca local. X Espai Despuig, de l’IRMU.

Les oportunitats del món digital. XI Espai Despuig, de l’IRMU.

La Setmana Tràgica. Motius i fets, de l’IRMU.

Itineraris de la Gerra del Francès: Una passejada per la història dels territoris de parla catalana, de l’IRMU.

Andorra. Estat, Institucions, Societat. 1a Diada Andorrana Universitat Catalana d'Estiu de Prada, de la Societat Andorrana de Ciències (SAC).

Els moviments migratoris a Andorra. 2a Diada Andorrana Universitat Catalana d'Estiu, de la SAC.

La identitat nacional. 3a Diada Andorrana Universitat Catalana d'Estiu, de la SAC.

El futur d'Andorra. 4a Diada Andorrana Universitat Catalana d'Estiu de Prada, de la SAC.

Tendències polítiques a Andorra. 5a Diada Andorrana Universitat Catalana d'Estiu de Prada, de la SAC.

Alternatives econòmiques per Andorra. 6a Diada Andorrana Universitat Catalana d'Estiu de Prada, de la SAC.

Andorra i la catalanitat. 7a Diada Andorrana Universitat Catalana d'Estiu de Prada, de la SAC.

El finançament de l'Estat andorrà. 8a Diada Andorrana Universitat Catalana d'Estiu de Prada, de la SAC.

Andorra en el món. 9a Diada Andorrana Universitat Catalana d'Estiu de Prada, de la SAC.

La integració a Andorra. 10a Diada Andorrana Universitat Catalana d'Estiu de Prada, de la SAC.

Andorra i l'aprofitament dels recursos naturals. 11a Diada Andorrana Universitat Catalana d'Estiu de Prada, de la SAC.

L'ordenació del territori andorrà. 12a Diada Andorrana Universitat Catalana d'Estiu de Prada, de la SAC.

Formació i ensenyament a Andorra. 13a Diada Andorrana Universitat Catalana d'Estiu de Prada, de la SAC.

Andorra i la integració a la Unió Europea. 14a Diada Andorrana Universitat Catalana d'Estiu de Prada, de la SAC.

Una història d'Andorra, temàtica. 15a Diada Andorrana Universitat Catalana d'Estiu de Prada, de la SAC.

Andorra i els seus veïns del sud. 16a Diada Andorrana Universitat Catalana d'Estiu de Prada, de la SAC.

Els llindars òptims del creixement andorrà. 17a Diada Andorrana Universitat Catalana d'Estiu de Prada, de la SAC.

Andorra i els seus veïns del nord. 18a Diada Andorrana Universitat Catalana d'Estiu de Prada, de la SAC.

Els models del fiscalitat per a Andorra. 19a Diada Andorrana Universitat Catalana d'Estiu de Prada, de la SAC.

Andorra i el seu capital social. 20a Diada Andorrana Universitat Catalana d'Estiu de Prada, de la SAC.

Models de país per a Andorra. 27a Diada Andorrana Universitat Catalana d'Estiu de Prada, de la SAC.

Andorra i els petits estats d'Europa. 28a Diada Andorrana Universitat Catalana d'Estiu de Prada, de la SAC.

El canvi climàtic i Andorra. 29a Diada Andorrana Universitat Catalana d'Estiu de Prada, de la SAC.

Andorra i l'acord d'associació amb la Unió Europea. 30a Diada Andorrana Universitat Catalana d'Estiu de Prada, de la SAC.

Llibre blanc dels Centres i Instituts d'Estudis de Catalunya, de la CCEPC.

Organització del treball preindustrial: Confraries i oficis. I Congrés de la CCEPC (novembre 1994), de la CCEPC.

Moviments de protesta i resistència a la fi de l'Antic Règim. I Congrés de la CCEPC (novembre 1994), de la CCEPC.

La festa a Catalunya. La festa com a vehicle de sociabilitat i d'expressió política. I Congrés de la CCEPC (novembre 1994), de la CCEPC.

Guerra Napoleònica a Catalunya (1808-1814). Estudis i documents. I Congrés de la CCEPC (novembre 1994), de la CCEPC.

Franquisme i transició democràtica a les terres de parla catalana. Actes del II Congrés de la CCEPC (octubre de 1997), de la CCEPC.

Fonts orals. La investigació a les terres de parla catalana. Actes del III Congrés de la CCEPC (desembre de 2001), de la CCEPC.

Església, societat i poder a les terres de parla catalana. Actes del IV Congrés de la CCEPC (febrer de 2004), de la CCEPC.

Paisatge, territori i societat a les terres de parla catalana. Actes del V Congrés de la CCEPC (octubre de 2005), de la CCEPC.

Republicans i republicanisme a les terres de parla catalana. Actes del VI Congrés de la CCEPC (novembre de 2006), de la CCEPC.

Els processos migratoris a les terres de parla catalana. De l'època medieval a l'actualitat. Actes del VII Congrés de la CCEPC (octubre de 2008), de la CCEPC.

1960-1980. Transicions i canvis a les terres de parla catalana. Actes del VIII Congrés de la CCEPC (novembre de 2011) , de la CCEPC.

Després de les Noves Plantes: canvis i continuïtats a les terres de parla catalana. Actes del IX Congrés de la CCEPC (febrer de 2014), de la CCEPC.

Recursos i territori: perspectiva històrica i nous equilibris. Actes del X Congrés de la CCEPC (octubre de 2016), de la CCEPC.

 

Revistes

Frontissa, de la CCEPC. Es pot trobar des del número 4 fins al número 39.

Àgora, de la SAC [et al.]. Es pot trobar des del número 1 fins al número 31.

Mestall, de l’Associació d’Història Rural. Es pot trobar des del número 1 fins al número 45.

AU!, del Centre d’Estudis dels Ports. Es pot trobar des del número 1 fins al número 71.

 

Catàlegs d’exposicions

Patrimoni oblidat, memòria literària, de l’IRMU.

Espai i Festa. La transformació festiva de l'espai urbà a les viles i als barris de Barcelona, de l’IRMU.

El món agrari a les terres de parla catalana, de l’IRMU.

Lluís Companys i la seva època 1882-1940, de la CCEPC.

 

Manuals

Eines per a treballs de memòria oral, de l’Oficina del Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i de la Direcció General de la Memòria Democràtica.

 

Pòsters dels Centres d’Estudis al Recercat

A Calaix podreu trobar un total de 153 pòsters, en format JPG, dels projectes presentats dels Centres d’Estudis a les edicions del Recercat compreses entre el 2017 i el 2020.

Al següent enllaç teniu enllistat tot aquest material: http://calaix.gencat.cat/handle/10687/427765


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.