Jornada científica. L’obra pública i els seus professionals (s. XVIII-XX). Biografies, projectes, impacte modernitzador

Jornada científica. L’obra pública i els seus professionals (s. XVIII-XX). Biografies, projectes, impacte modernitzador 13/12/2016

En el marc de les activitats commemoratives del I Centenari del Far de Tossa, s’ha programat una jornada científica per tal d’estudiar i posar en valor els professionals de l’obra pública, entre ells els constructors de fars i els mateixos faroners. Uns professionals responsables del bon funcionament de les infraestructures públiques, l’acció anònima de bona part dels quals ha contribuït a la millora de les comunicacions, al desenvolupament tècnic, comercial i econòmic del país, i al progrés de la societat en general.

Les jornades que proposem poden ser una bona ocasió per treure a la llum trajectòries singulars, projectes desconeguts, legislació poc coneguda que explica determinades actuacions, per posar el focus en plantejaments territorials que han pogut passar desapercebuts, i posar en comú un seguit d’elements i recursos que puguin facilitar noves línies de recerca en el futur a partir de la difusió de fonts documentals poc conegudes.

L’arquitectura, l’enginyeria, la topografia, han estat disciplines que han evolucionat molt d’ençà de la Il·lustració. Els avenços tecnològics s’han anat succeint, i cada generació ha superat l’anterior en la construcció d’obra pública. Al darrera d’aquestes infraestructures hi ha una formació i unes trajectòries massa sovint oblidades. I més encara les dels servidors de l’obra pública un cop aquesta s’ha posat en funcionament. Faroners, sobrestants i ajudants d’obres públiques, ferroviaris, caps d’estació, peons de camins, guardes forestals, telegrafistes, estibadors, responsables d’obres hidràuliques i energètiques, encarregats i oficinistes diversos.

La jornada pretèn també divulgar estratègies de vertebració del territori a partir de l’extensió de l’obra pública, la importància que per a les comunitats urbanes i rurals ha suposat al llarg de la història la millora de les seves comunicacions, fer prosopografia d’algunes trajectòries, demostrar el vincle d’altres amb el territori pel qual van treballar, i aproximar-nos a la percepció social que ha despertat la seva construcció entre la ciutadania. Sense oblidar, que en la societat actual, bona part d’aquesta obra pública ha esdevingut un patrimoni de gran valor i un recurs cultural en sí mateix, que pot arribar a contribuir a la dinamitació econòmica d’un territori, i a posar en valor determinats elements des d’una perspectiva educativa, cultural i turística.

La jornada s’articula a través de quatre àmbits:

Àmbit 1- Xarxes viàries i de comunicacions
Àmbit 2- Obres hidràuliques
Àmbit 3- Infraestructures marítimes
Àmbit 4- L’obra pública com a patrimoni i recurs cultural

En breu, us facilitarem la informació per presentar comunicacions i per a fer la inscripció.

Organitza:
Centre d’Estudis Tossencs
Ajuntament de Tossa de Mar

Col·labora
Institut Ramon Muntaner
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana
Museu Marítim de Barcelona
Càtedra Demetrio Ribes Universitat de València
Diputació de Girona
Port de Barcelona

Comitè organitzador-científic: Narcís Figueras (UOC), Enric García (Museu Marítim de Barcelona), Rosa M. Gil (Fundació Masó), M. Carme Jiménez (IRMU), David Moré (CET), Joaquim M. Puigvert (UdG), Rosa Serra (Diputació de Barcelona), Josep Santemases i Francesc Viso (CCEPC).

Fotografia: Far de Tossa. Autor: Toni Martín. Font: Flickr. (CC BY-ND 2.0)


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.