El paisatge en l’obra literària i plàstica d’Apel·les Mestres (1874-1889)

Entitat sol·licitant
Entitats que hi col·laboren
Grup de Recerca de Cervelló
Descripció
Aprofundiment en els materials plàstics inèdits de l’Apel•les Mestres tot posant-los en relació amb el lloc que ocupa el mateix tema, és a dir, el Paisatge, de vegades rerafons, de vegades protagonista en la seva obre literària.
El projecte pretén analitzar l’evolució plàstica, el localisme centrat sobretot a Barcelona i Cervelló confrontant amb l’exotisme el paisatge castellà i andalús, i al capdavall la ruptura amb l’Espanya decadent per tal d’obrir-se als nous corrents europeus. S'emmarca doncs en un dels moments fonamentals de la crisi del romanticisme, el naixement de l’estetisme tant literari com plàstic i els precedents del Modernisme artístic català.

  Convocatòries