Catàleg faunístic i estudi de les poblacions d’odonats (libèl·lules) de la Ribera d’Ebre

Entitat sol·licitant Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre -CERE-
Entitats que hi col·laboren
Museu Comarcal del Montsià i del Grup de Treball Oxygastra-GEOC de la Institució Catalana d’Història Natural.
Descripció
Aquest projecte ha consistit en la realització d’un catàleg faunístic de la Ribera d’Ebre, així com un estudi de les poblacions d’odonats o libèl•lules, que constitueixen un dels grups més notables dins de l’ampli ordre dels insectes.

  Convocatòries