El llibre del Gaià

Entitat sol·licitant Centre d'Estudis del Gaià
Entitats que hi col·laboren
Descripció
Creació d’un text sobre tot el territori que s’emmarca en la conca hidrogràfica del riu Gaià, recollint fragmentàriament textos publicats anteriorment, des de perspectives distintes, però valorant per damunt de tot els aspectes literaris i descriptius. L’objectiu és conjuminar la recopilació amb la nova creació, per tal de crear un text amb valors descriptius i literaris.
El discurs narratiu evolucionaria geogràficament de nord a sud, de municipi en municipi, comptant, però, fer capítols globals, tant introductoris, com de recapitulació com així mateix alguns de temàtics.

  Convocatòries