La vida al camp durant el tardofranquisme (1960-1980). El cas d'Aiguaviva. (Fase I)

Entitat sol·licitant Associació d'Història Rural
Entitats que hi col·laboren
Departament d’Antropologia Social
Universitat Autònoma de Barcelona
Laboratori de Xarxes Personals i Comunitats (Egolab)
Descripció
Estudi d’antropologia històrica sobre els canvis i transformacions socials i culturals que van tenir lloc durant el tardofranquisme (1960-1980) al món rural de Girona, a través del cas del municipi d’Aiguaviva.

  Convocatòries