Sirgadors de l'Ebre

Entitat sol·licitant Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre -CERE-
Entitats que hi col·laboren
Fundació Ilercavònia Futur
Descripció
La finalitat d’aquest projecte és documentar l’ofici de sirgador en el curs de l’Ebre català. Aquesta recerca se centrarà, d’una banda, en el treball de camp i especialment en la realització d’entrevistes semiestructurades a informants, i de l’altra, en el buidatge d’arxius.

  Convocatòries