Etnobotànica, agricultura i sostenibilitat a la Conca de Barberà (fase 1)

Entitat sol·licitant Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà
Entitats que hi col·laboren
Museu-Arxiu de Montblanc i comarca
Descripció
Aquest treball vol recollir i divulgar unes maneres de fer, avui en la seva majoria en desús i sovint oblidades, que les dones i els homes del passat, més o menys llunyà, portaven a terme per tal d’obtenir els fruits de la pràctica agrícola o l’aprofitament silvestre d’una manera molt més respectuosa amb el medi que les pràctiques actuals convencionals.

  Convocatòries