La cuina dels pescadors: el ranxo a bord

Entitat sol·licitant Fundació Privada Promediterrània per a la conservació, estudi i difusió del patrimoni marítim
Entitats que hi col·laboren
Càtedra d’Estudis Marítims (Universitat de Girona – Ajuntament de Palamós)
Descripció
Aquest projecte vol analitzar, des d’un punt de vista etnològic, la cuina que practicaven i practiquen els pescadors a bord de les seves barques al Baix Empordà i que ha passat de ser una cuina desprestigiada fins fa poques dècades, que s’ha convertit en un element patrimonial de referència.

  Convocatòries