Projecte d’estudi de les diverses festes medievals dels pobles de Catalunya

Entitat sol·licitant Associació Festa Medieval Badalona
Entitats que hi col·laboren
Associació Cultural Baetulo
Associació de Veïns de Can Canyadó de Badalona
Descripció
El projecte se centra en la creació d’una guia de festes i altres activitats medievals de Catalunya, així com en la celebració d’un taller amb vistes a la possible creació d’una xarxa de coordinació d’entitats públiques i privades organitzadores de festes i activitats medievals.

  Convocatòries