Símbols rituals. Violència iconoclasta l’estiu del 1936 a la comarca del Bages (Fase II),

Entitat sol·licitant Centre d'Estudis del Bages
Entitats que hi col·laboren
Museu Comarcal de Manresa,
Departament d’Antropologia Social i Cultural de la Universitat
de Barcelona.
Descripció
Segona fase d’un projecte fonamental en la recerca de les destruccions iconoclastes produïdes a la comarca del Bages l’estiu del 1936, parant atenció als objectes víctimes de les agressions, des d’una perspectiva pròpia de l’antropologia, tenint en compte el simbolisme i l’estudi dels rituals.

  Convocatòries