Transcripció de manuscrits inèdits d’Anton Bosch i Cardellach, i localització d’obra dispersa. Fase II

Entitat sol·licitant Fundació Bosch i Cardellach
Entitats que hi col·laboren
l’Arxiu Històric de Sabadell (AHS)
Descripció
El projecte es fonamenta en la transcripció de manuscrits inèdits d’Anton Bosch i Cardellach, metge, historiador, arxiver i secretari municipal de Sabadell: la Història Nova de la Casa Duran de Pedregar que consta de 238 folis més documentació solta amb el regest de 180 documents del fons i alguns croquis de peces de terra

  Convocatòries