Transcripció i estudi de les notes folklòriques de Pere Alsius

Entitat sol·licitant Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles
Entitats que hi col·laboren
Arxiu de Tradicions de l’Alguer
Descripció
El projecte pretén transcriure i estudiar l’obra folklòrica de Pere Alsius, així com també inventariar l’obra d’aquest erudit català del segle XIX i principis del XX.

  Convocatòries