Commemoració del 150è Aniversari del Ferrocarril Barcelona - Molins de Rei

Entitat sol·licitant Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat
Entitats que hi col·laboren
Associació d’Amics del Ferrocarril de l’Hospitalet, Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, Club d’Amics del Ferrocarril de Cornellà i Centre d’Estudis de l’Hospitalet de Llobregat
Descripció
Aquest projecte és divideix en tres parts:
- Una exposició itinerant sobre el Ferrocarril de la línia Barcelona - Molins de Rei. Es crearà material didàctic per a les visites.
- La publicació d’un llibre sobre aquesta línia de Ferrocarril amb una important documentació gràfica.
- Un tren commemoratiu amb material històric

  Convocatòries