Estudi del patrimoni Bosch Vivas de Bràfim (l’Alt Camp) a principis del s. XIX

Entitat sol·licitant Fundació Bosch i Cardellach
Entitats que hi col·laboren
Centre d'Estudis del Gaià
Descripció
El projecte es fonamenta en l’estudi aprofundit del Patrimoni Bosch Vivas de Bràfim (localització toponímica i topogràfica, localització dels documents notarials que l’afecten), situant-lo en el context econòmic i sociopolític corresponent.

  Convocatòries