Catalogació del fons bibliogràfic i documental del Centre d’Estudis Josep Ester Borràs dins de la Xarxa de Biblioteques Socials

Entitat sol·licitant Centre d'Estudis Josep Ester Borràs
Entitats que hi col·laboren
Associació Cultural Columna Terra i Llibertat.
Descripció
Aquest projecte consisteix en la catalogació dels fons bibliogràfics i documentals rebuts pel Centre d’Estudis Josep Ester Borràs en els darrers anys. Es vol dur a terme la creació i gestió d’una biblioteca especialitzada en temàtica social que serà consultable com a base de dades a través de la xarxa i a la seu social del centre.

  Convocatòries