Digitalització del Butlletí del Centre Excursionista de Lleida i informatització dels seus sumaris

Entitat sol·licitant Aula Màrius Torres
Entitats que hi col·laboren
Centre Excursionista de Lleida
Descripció
La celebració del centenari del Centre Excursionista de Lleida, una entitat que, ja des de la seva constitució, ha tingut una presència destacada en la societat lleidatana i catalana, que ha contribuït decisivament, sobretot durant els primers anys, al desenvolupament cultural de la ciutat i que ha aconseguit aplegar al seu voltant personalitats de tots els àmbits rou diversos com el lleure, el coneixement del territori, el folklore, la llengua, etc.
El projecte de digitalització del Butlletí ve a completar un projecte global de recuperació, divulgació i preservació d’un patrimoni cultural de primer ordre, determinant per entendre el desplegament cultural de la societat lleidatana dels primers trenta anys del segle passat.

Els objectius d'aquest projecte són:

- Recuperar, difondre i fer accessible, via internet, el patrimoni hemerogràfic constituït per un dels antics butlletins (creat el 1908) d’una associació excursionista mitjançant la seva digitalització i posterior inclusió en una base de dades.
- Elaborar els sumaris del Butlletí
- Crear un programa informàtic que permeti la consulta ràpida dels documents i l’accés als seus sumaris de continguts.

  Convocatòries