Investigació de les embarcacions dedicades al bou a Badalona

Entitat sol·licitant
Entitats que hi col·laboren
Bricbarca-Centre d’Estudis Nàutics de Vilassar de Mar
Descripció
Aquest projecte pretén investigar sobre l’embarcació anomenada “bou de Badalona”, de la qual se’n té molt poca informació. Aquest sistema de pesca, desenvolupat al llarg dels segles XVIII al XX, va representar un important avenç tecnològic i econòmic per a Catalunya. Com a marc geogràfic, l’estudi se centrarà en la zona sud del Maresme i nord del Barcelonès.

Els objectius d'aquest projecte són:

- Difusió d’un sistema de construcció artesanal, avui dia gairebé perdut, fent un estudi del traçat d’embarcacions, de sistemes de construcció emprats a l’època i de les tècniques del tractament de la fusta.
- Estudi d’un vocabulari propi de la professió, de les eines utilitzades, etc.
- Estudi dels aparells de pesca del bou
- Estudi de l’evolució de l’embarcació com a eina de treball, molt lligada al desenvolupament industrial de la pesca.
- Disseny d’una barca de bou de Badalona, amb plànols de formes, estudi constructiu amb plànols de planta, alçat i perfil, estudi vèlic i de l’arboradura.
- Construcció d’una rèplica i utilització d’aquesta en projectes culturals, entre ells un projecte educatiu i formatiu per a les escoles de formació ocupacional ja existents, elaborant un estudi detallat de l’ofici de mestre d’aixa, i explicant tots els processos i tècniques que intervenen en una construcció d’aquestes característiques, així com la intervenció d’altres oficis amb aquest procés constructiu: calafats, velers, ferrers, etc.
- Estudi de les tècniques d navegació sense motor, emprant l’energia de sang (el rem) o la del vent.
- Promoció de projectes culturals i d’investigació entre diverses associacions de la comarca i participació en actes culturals.

  Convocatòries