Transaccions no dineràries de peces de pauma fetes a Mas de Barberans

Entitat sol·licitant Associació Cultural 'Lo Lliscó'
Entitats que hi col·laboren
Centre d'Estudis Seniencs
Descripció
Es tracta d’un estudi del comerç no dinerari per a determinar les relacions comercials entre els productes de pauma i d’altres productes bàsicament alimentaris, entre diferents pobles de la comarca del Montsià.

Els objectius d'aquest projecte són:

- Documentar el bescanvi de productes de pauma produïts a Mas de Barberans per productes alimentaris. Àmbit territorial: l’Alcanar, La Sénia, Santa Bàrbara i Ulldecona
- Determinar els productes objecte de l’intercanvi i els mecanismes de regulació de la transacció
- Aspectes socials de l’activitat
- Esbrinar si els informants tenen fotografies de l’activitat i realitzar un reportatge fotogràfic dels informants i de les peces producte de l’intercanvi.
- Elaboració d’un dossier didàctic (primària) amb els resultats de la investigació.

  Convocatòries