Catalogació dels materials antropològics dipositats al Museu de Menorca

Entitat sol·licitant Institut Menorquí d'Estudis
Entitats que hi col·laboren
Museu Municipal de Menorca
Unitat d'Antropologia de la Universitat Autònoma de Barcelona
Descripció
Des de la seva creació l’any 1975, el Museu de Menorca compta amb materials antropològics procedents de diferents excavacions arqueològiques. Aquesta materials suposen un gran patrimoni cultural per a la illa de Menorca i la seva anàlisi suposa la consecució d'informació important per a la reconstrucció del passat de la població menorquina.
Aquests materials no estan classificats ni ordenats.
Essent un material de gran importància, és necessari disposar d’un catàleg de totes les col•leccions, a disposició tant del propi museu com dels investigadors interessats en el poblament de Menorca.

  Convocatòries