Catalogació del fons documental jueu de l'Arxiu Diocesà de Barcelona

Entitat sol·licitant Institut d'Estudis Món Juïc
Entitats que hi col·laboren
Universitat de Barcelona
Facultat de Teologia de Catalunya
Descripció
L'objectiu d'aquest projecte és estudiar la presència jueva en aquest arxiu en dos vessants: per una banda, la referència a jueus en una selecció dels documents de l’Arxiu Diocesà; i per un altre costat, els documents pròpiament hebreus utilitzats com a material per fer les tapes dels llibres cristians.

Aquests objectius es duran a terme mitjançant les següents actuacions:
- Catalogació i publicació de les referències jueves en dos fons documentals: els arxius consulars i els arxius parroquials en dipòsit.
- catalogació i publicació dels documents extrets dels lloms de col•leccions antigues posteriors al s. XIV.

  Convocatòries