Els centres terrissers desapareguts a les Terres de l’Ebre

Entitat sol·licitant Centre d'Estudis Planers
Entitats que hi col·laboren
Centre de Documentació-Ecomuseu dels Ports, Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, Centre d’Estudis d’Ulldecona, Centre d’Estudis Planers, Associació Cultural Artur Bladé i Desumvila.
Descripció
Recuperació de tota la informació possible sobre els centres terrissers desapareguts a les Terres de l’Ebre dels quals es coneix la seva existència en el passat.
L’objectiu d’aquest treball de recerca és omplir un buit de coneixement que la bibliografia existent no proporciona, a partir de la informació que pot posar a l’abast una campanya de recollida d’informació oral -urgent-, gràfica i escrita. Això permetria definir amb més claredat el mapa terrisser de les Terres de l’Ebre d’almenys els darrers cent anys, catalogar correctament part del fons del Museu de Ceràmica Popular i d’altres de la zona, així com confeccionar una base de dades i un resum que pugui ser emprat per altres investigadors en futures recerques etnològiques, etnoarqueològiques,etc...

  Convocatòries