Les primeres comunitats pageses de les planes occidentals de Catalunya (c. 6.000 - 4.000 aC)

Entitat sol·licitant Agrupació Cultural la Femosa
Entitats que hi col·laboren
Departament de Prehistòria de la Universitat de Barcelona
Descripció
Aquest projecte vol abordar la qüestió de la neolitització a les planes occidentals de Catalunya. Els diferents aspectes que es tractaran són:
- Marc paleoambiental
- Pràctiques socioeconòmiques
- Pràctiques socio-ideològiques
- Cronologia absoluta.

Els seus objectius són:
- Valorar adequadament el període neolític en una zona d’alt potencial agrícola i posició estratègica clau pel que fa a aquest procés tant als Pirineus com al nord peninsular.
- L’estudi detallats dels materials.
- Estudi de la ceràmica present en els jaciments.
- Conèixer les característiques internes d’aquestes ocupacions i restringir el terme “taller de sílex" a aquells jaciments on només hi hagi representada aquesta activitat.

  Convocatòries