Trobada d'entitats d'estudi del Baix Llobregat

Entitat sol·licitant Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat
Entitats que hi col·laboren
Descripció
Creació d’un marc de confluència de les entitats culturals de la comarca del Baix Llobregat amb esdeveniments de celebració simultània:
- Jornada de treball per reflexionar al voltant dels àmbits que més preocupen a les entitats i al voltant d’una tria de projectes que, pel seu contingut o per les seves característiques, podrien ser d’interès general.
- Exposició oberta al públic per donar a conèixer la tasca que desenvolupen a favor del coneixement del territori.
- Creació d’una comissió permanent de la TEEBL que es reunís amb regularitat per tractar temes d’interès i desenvolupar projectes en comú.

Els objectius de les accions a emprendre són:
- Crear una plataforma de trobada, col•laboració i intercanvi d’experiències entre les entitats del Baix Llobregat orientades a l’estudi del territori.
- Potenciar un treball en xarxa entre la trentena llarga d’entitats d’estudi que hi ha a la comarca
- Iniciar un projecte conjunt: definició d’objectius, anàlisi de la situació actual i estratègies de futur des de i per a les entitats d’estudis del Baix Llobregat.
- Creació d’una bossa de serveis compartits

  Convocatòries