Dossiers didàctics Artur Bladé i Desumvila

Entitat sol·licitant Associació Cultural Artur Bladé i Desumvila
Entitats que hi col·laboren
Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre
Descripció
El projecte ha consistit en l’elaboració de dos quaderns didàctics (un adreçat a l’alumne i l’altre al professorat) per difondre la figura de l’escriptor Artur Bladé a través de la seua obra. El resultat del projecte representa una bona base pedagògica per apropar al l’alumnat de la zona a la realitat històrica, cultural i social d’un determinat període a través de la figura de l’escriptor Artur Bladé.

  Convocatòries