Recuperar la memòria del passat. La creació d’un arxiu gràfic de la Cervera Contemporània

Entitat sol·licitant Centre Municipal de Cultura de Cervera
Entitats que hi col·laboren
Centre municipal de Cultura de Cervera, Associació Segarra Actualitat, Arxiu Històric Comarcal de Cervera, Fundació Jordi Cases i Llebot
Descripció
L’objectiu principal és la creació d’un fons gràfic, format sobretot per fotografies sobre Cervera que va des de finals del segle XIX fins el 1975.
Amb això, pretenen preservar una part substancial d’un patrimoni fotogràfic en vies de degradació i desaparició i reconstruir la història d’aquest període històric servint-se dels testimonis fotogràfics.
A mitjan novembre de 2006 unes 800 fotografies estaven documentades, per després procedir a contrastar la informació de cada fotografia.
L’objectiu final del projecte és introduir aquell fons gràfic a una pàgina web dissenyada a tal efecte i existeix també la possibilitat de realitzar una publicació amb el material enregistrat.

  Convocatòries