Recuperació de la memòria històrica de Terrassa, 1939-1979

Entitat sol·licitant Centre d'Estudis Històrics de Terrassa
Entitats que hi col·laboren
Descripció
Projecte d'un any, d'investigació i divulgació, que vol donar a conèixer a les joves generacions les asctuacions que van contribuir a la recuperació dels drets socials i democràtics que la dictadura franquista havia arrabassat a la societat terrassenca, catalana i espanyola i fer un reconeixement pels sacrificis que van fer moltes persones anònimes.
S'editarà un estudi sobre la lluita antifranquista durant el període 1939-1979 i es catalogaran i digitalitzaran 2.530 revistes que seran cedides al fons de Fonts Orals de l'Arxiu Històric Comarcal de Terrassa. També es realitzarà, amb els resultats del treball, un audiovisual i una exposició.

  Convocatòries