Exposició sobre les festes al Baix Llobregat

Entitat sol·licitant Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat
Entitats que hi col·laboren
Descripció
Producció d'una exposició itinerant per donar a conèixer les activitats festives de la comarca, reforçar el caràcter identitari de la societat que participa de la festa i reafirmar el sentit d'interculturalitat, la cohesió social i el seu caràcter viu. Es pretén proporcionar elements d'anàlisi de la festa, interpretar les diverses modalitats festives i proporcionar una visió global de la festa per després arribar a aspectes més concrets.

  Convocatòries