El llegat bibliogràfic d’Eduard Toda a l’Alguer (1888)

Entitat sol·licitant
Entitats que hi col·laboren
Arxiu de tradicions de l’Alguer; Associació per la Salvaguarda del patrimoni Històric de l’Alguer
Descripció
L’any 1888 Eduard Toda va fer d’intermediari per tal que la Biblioteca municipal de l’Alguer es beneficiés d’una sèrie de donacions bibliogràfiques.
Aquest projecte el que pretén és estudiar tota la documentació relacionada amb les donacions, publicar els materials d’arxiu, recollir totes les firmes autògrafes dels grans escriptor catalans presents a l’Alguer i fer la descripció bibliogràfica de tots els materials que s’han conservat fins avui.
El treball recull el repertori d'obres i dóna notícia dels autògrafs. També fa referència als exemplars desapareguts. El treball pot ser de gran interès com a base d'altres estudis i per aquest motiu es posaran els mitjans perquè pugui ser consultat amb facilitat.

  Convocatòries