Les denes de collar neolítiques de color verd del massís de Garraf-ordal. Caracterització mineralògica i determinació de la seva procedència

Entitat sol·licitant CIPAG (Col·lectiu per la investigació de la prehistòria i l'arqueologia del Garraf-Ordal)
Entitats que hi col·laboren
UNIVERSITAT DE SEVILLA. GRUP HUM-949 - TELLUS. Prehistoria y Arqueología en el Sur de Iberia
Descripció
Aquest projecte pretén iniciar un estudi sobre unes troballes gens estudiades fins ara com són les denes de collar de color verd abundants en els jaciments del massís de Garraf-ordal. Per al seu anàlisi s’espera utilitzar metodologies com ara la Difracció de Raigs X per a la determinació mineralògica, la Fluorescència de Raigs X pera la determinació de la composició química, l’anàlisi de procedència, i l’anàlisi C14 per corroborar les cronologies.

  Convocatòries