Estiueig i turisme a la Selva i comarques adjacents (1850-1972). Història, memòria i patrimoni (Fase II)

Entitat sol·licitant Centre d'Estudis Selvatans
Entitats que hi col·laboren
Càtedra Martí Casals de medicina i salut en l’àmbit rural (UdG)
Descripció
El treball que es proposa en aquest projecte consisteix en documentar i estudiar el fenomen del turisme des dels seus orígens fins a l’eclosió del primer turisme de masses a la comarca de la Selva i zones pròximes. També pretén donar a conèixer el patrimoni turístic existent a la zona estudiada, entès en el sentit dels elements físics subsistents que remeten a les etapes primerenques d’aquesta activitat. Per últim, també es vol fer difusió dels resultats del projecte per tal de conscienciar a la societat respecte a l’interès d’aquesta temàtica i a les seves possibilitats per al desenvolupament local.

  Convocatòries