Els intel·lectuals noucentistes a Terrassa

Entitat sol·licitant Centre d'Estudis Històrics de Terrassa
Entitats que hi col·laboren
Arxiu Històric de Terrassa i Comarcal del Vallès Occidental
Descripció
La recerca que es proposa s’emmarca tant dins de la història comparada dels intel·lectuals i de la transmissió de la idees com també de la història del pensament i de les cultures polítiques. El Noucentisme, més enllà de ser un corrent artístic classicista i mediterraneista, fou per damunt de tot un projecte cultural i estètic posat al servei d’una cultura política conservadora i, en últim terme, d’un partit polític com la Lliga Regionalista. Les aproximacions que s’han fet a aquest fenomen a Terrassa, en canvi, han estat enfocades des de disciplines tancades, fent-se càrrec únicament del vessant artístic.
En aquest sentit, l’objectiu d’aquesta recerca serà estudiar els principals intel·lectuals noucentistes a la ciutat, no per fer-ne una biografia, sinó per tal de veure com a través de la premsa es dedicaren a intervenir en l’espai públic per tal d’articular i expandir unes estètiques, unes ideologies, i uns projectes de país i de ciutat determinats.

  Convocatòries