Elaboració d'un projecte per a l'estudi, consolidació, adequació i difusió del castell de Besora i l'església de Sta. Maria

Entitat sol·licitant
Entitats que hi col·laboren
Ajuntament de Sta. Maria de Besora i altres ajuntaments del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.
Descripció
Projecte d'un any. Realització d'un projecte per tal d'intervenir en el procés de degradació d'aquest monument -catalogat com a BCIN- per tal de convertir-lo en un museu a l'aire lliure. Prèviament a la consolidació del monument, s'ha posat en marxa una intervenció arqueològica.

  Convocatòries